6. Установіть, який із графіків залежності прискорення тіла від часу, що рухається прямолінійно, відповідає рівноприскореному руху.

 

zno_6

 

Дано:                                              

 

Решение

 

зависимости а(t)

 


 

график, соответствующий

равноускоренному дв-ю - ?

 

При равноускоренном движении ускорение постоянно и положительно

следовательно, график А. На остальных графиках ускорение

уменьшается (Б), растет (В), растет нелинейно (Г).

Відповідь: А

 

 

Назад к списку вопросов

Главная