36. Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік, що відображає залежність потенціальної енергії цієї кульки від часу.

 

zno_36 

Дано:                                              

 

Решение

 


 

график, соответствующий                         

зависимости потенциальной                     

энергии от времени  -?

 

 

Потенциальная энергия

Зависимость высоты от времени

Зависимость потенциальной энергии от времени

Т.е. потенциальная энергия по параболе уменьшается – график В

 

 

Відповідь: В

 

 

 

 

 

Назад к списку вопросов

Главная